Cervarix:

http://www.rxlist.com/cervarix-drug/medication-guide.htm

Human Papillomavirus1 type 16 L1 protein2,3,4 20 micrograms
Human Papillomavirus1 type 18 L1 protein2,3,4 20 micrograms

 

1Human Papillomavirus = HPV
2adjuvanted by AS04 containing: 3-O-desacyl-4'- monophosphoryl lipid A (MPL)3........................50 micrograms
3adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated (Al(OH)3)...................0.5 milligrams Al3+ in total
4L1 protein in the form of non-infectious virus-like particles (VLPs) produced by recombinant DNA technology using a Baculovirus expression system which uses Hi-5 Rix4446 cells derived from the insect Trichoplusia ni.

  • The other ingredients are sodium chloride (NaCl), sodium dihydrogen phosphate dihydrate (NaH2PO4.2 H2O) and water for injections.

 

ASO-4 adjuvant:

http://www.whale.to/vaccine/monophosphoryl_lipid_a.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19864596

http://www.whale.to/vaccine/west_edda.html

 

Cellen van de Trichoplusia ni = nachtvlinder (zie foto)

 

 Aluminium:

Aluminium is voor het centrale zenuwstelsel wat sigarettenrook is voor de longen. Wetenschappers zijn het erover eens dat giftige metalen als aluminium schade aanrichten aan het hersenweefsel en dat dit leidt tot degeneratieve ziektes. Het aantal gevallen van de ziekte van Alzheimer rijst de pan uit, en blootstelling aan aluminium speelt daarbij een grote rol. 

http://www.jmedicalcasereports.com/content/8/1/41/abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16264393

http://www.globalresearch.ca/the-toxic-impacts-of-aluminium-contained-in-paediatric-vaccines-on-the-human-nervous-system/5449116

 

Op 14-4-2008 verscheen in de ZorgKrant van het Erasmus MC een interessant bericht dat ik
eerst even in zijn geheel zal citeren:

[…] Geheim van effect aluminium in vaccinaties ontmanteld
Onderzoekers van het Erasmus MC en de Universiteit Gent hebben voor het eerst aangetoond
wat exact het positieve effect is van het toevoegen van aluminium aan vaccinaties. De
resultaten van het onderzoek werden onlangs online en binnenkort in print gepubliceerd in
het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Experimental Medicine. Met deze vondst kunnen
vaccinaties in de toekomst worden verbeterd.
‘Dirty secret’
Al jarenlang wordt aan zo’n 80% van de vaccinaties die wereldwijd aan mensen worden
toegediend aluminium hydroxide toegevoegd. Sinds 1926 was duidelijk dat dit een belangrijk
positief effect heeft op de werkzaamheid van de vaccinaties, maar hoe dat proces exact werkte,
was tot nu toe onbekend. De stof kreeg daarom de bijnaam ‘dirty little secret of immunology’.
Actie
Het vermoeden bestond al dat de aluminiumzouten de dentritische cellen van het lichaam
activeert. Dit zijn de verkenners van het immuunsysteem. In eerdere onderzoeken leken
aluminiumzouten echter geen effect te hebben op de dendritische cellen. Het onderzoek onder
leiding van prof.dr. Bart Lambrecht toont nu aan dat dit effect wel plaatsvindt, maar via een
tussenstap. Door de aluminiumzouten komt in de spieren het zogenoemde urinezuur los, een
stof die vooral bekend is als aanleiding van jichtaanvallen. Dit urinezuur wordt door de
dentrische cellen opgemerkt die vervolgens het immuunsysteem aanzetten om tot actie over te gaan.

Pijn
Deze vondst kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen bij het verder verbeteren van
vaccinaties. Zo voelen sommige patiënten bijvoorbeeld plaatselijk pijn na een vaccinatie. Die
zou kunnen ontstaan door de toegevoegde aluminiumzouten. Wellicht leidt een vermindering
van de toegevoegde aluminiumzouten in de toekomst tot minder of geen pijn bij deze patiënten.
Kijk voor de onderzoeksresultaten op de website van the Journal of Experimental Medicine
[…]
Eerst wat opmerkingen naar aanleiding van dit stukje:
Ook bijwerkingen van aluminium komen tot stand via nog steeds niet onderkende of
genegeerde tussenstappen, zoals de vorming van afwijkende eiwitstructuren en depletie
van de essentiële stoffen calcium, fosfor en vitamine D
Door het versterken van de immuunrespons werkt aluminium dus ook het a-specifieke
stress-syndroom (GAS) in de hand, hetgeen kan leiden tot wiegendood en extreem verlopende infecties ingeval van min of meer gelijktijdige besmetting met andere
ziekteverwekkers.
Een al 8 jaar durend smerig geheim van aluminiumhoudende vaccins
In bovenstaand citaat wordt aluminium hydroxide het ‘Dirty secret’ genoemd omdat men niet
wist langs welke weg de effectiveiteit tot stand komt. Ondanks dat ging men vrolijk verder
met inspuiten van nog steeds gezonde kleine kinderen. Helaas vertonen die kinderen steeds
vaker allerlei aandoeningen waarvan men ook de aanleiding niet zou weten. En dat is een
grote leugen, zoals me onlangs bleek uit een medisch handboek dat ik niet via het Nedelandse
bedrijf Geneeskundeboek.nl kon bemachtigen, maar dat me vanuit Duitsland wel per
omgaande werd toegestuurd. Het gaat om het boek Drug-Induced Nutrient Depletion
Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh, PhD, CCN, James B. LaValle, RPh, DHM,
NMD, CCN, Ernest B. Hawkins, RPh, MS, Daniel L. Krinsky, RPh, MS, 2001.
In het genoemde Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook staat op bladzijde 28 te lezen
dat aluminium hydroxide leidt tot de depletie van calcium, fosfor en vitamine D.
Elders in dit handboek staat vermeld dat alleen al de depletie van vitamine D kan leiden tot
osteoporose, spierzwakte en gehoorverlies.
Bovendien is depletie van fosfor gerelateerd aan een vergroot risico op de ontwikkeling
van kanker.
Calcium is onder meer nodig voor de aanmaak van melatonine, zodat de depletie van calcium
allerlei functies van melatonine – zoals een gezonde slaap en de methylering van het DNA –
benadeelt. Beschadiging van de methylering van het DNA door melatoninegebrek– en
daardoor van de epigenetische codering van het DNA – kan leiden tot een versterkt
kankerrisico en allerlei andere degeneratieve aandoeningen.

In in haar boek Vaccinatie, het eind van een mythe - dat voor het eerst uitkwam in 1994 en in 1999 in de Nederlandse vertaling verscheen en nog steeds verkrijgbaar is – beschrijft dr. Viera Scheibner hoe bij sommige kinderen na de eerste vaccinaties spontaan botbreuken kunnen optreden. Hiervoor werden zelfs al ouders berecht omdat ze zogenaamd hun kinderen heftig door elkaar zouden hebben geschud en daardoor dit letsel zouden hebben veroorzaakt. Dr. Scheibner schreef dit nog toe aan een door de vaccinatie tweeggebrachte verlaging van vitamine C, een mechanisme dat ook optreedt na vaccinaties omdat vitamine C door het lichaam wordt ingezet om schade door de vaccins te neutraliseren. Vitamine C is ook betrokken bij het collageen dat de botten hun souplesse geeft.
Maar als we ons realiseren dat deze vaccins depleties veroorzaken van calcium, fosfor en
vitamine D, dan zal duidelijk zijn dat door deze aluminiumhoudende vaccins de bij jonge
kinderen relatief sterke ontwikkeling van de botten ernstig wordt gefrustreerd. Er kan dus in redelijk korte tijd na vaccinaties – en vooral na diverse prikken in korte tijd – een ernstige
vorm van osteoporose ontstaan, waardoor zelfs kinderbotjes spontaan of heel erg makkelijk
kunnen breken. Ook in Nederland waren nog niet zo lang geleden vanuit enkele
ziekenhuizen meldingen van jonge kinderen met onverklaarbare botbreuken, waarbij men al beschuldigend wees naar verplegend personeel.

http://old.findingvoicesradio.com/images/Jeroen/Gezondheid/De-verborgen-gevaren-van-vaccinaties-Teuni-Kuiper.pdf