Voordat een vaccin opgenomen wordt in het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) dient het te voldoen aan 7 eisen:

 

  1. Gaat het om een ziekte die ernstig is voor individuen en die een omvangrijke groep treft?
  2. Staat vast dat gebruik van het vaccin tot een aanmerkelijke reductie van de ziektelast leidt?
  3. Doen eventuele bijwerkingen belangrijke afbreuk aan de te behalen gezondheidswinst?
  4. Staat de last van de afzonderlijke vaccinatie in redelijke verhouding tot de te behalen gezondheidswinst voor de persoon zelf en de bevolking als geheel?
  5. Staat de last van het totale vaccinatieprogramma incl. deze vaccinatie in redelijke verhouding tot de te behalen gezondheidswinst voor de persoon zelf en de bevolking als geheel?
  6. Is de verhouding tussen kosten en gezondheidswinst gunstig in vergelijking met die van andere mogelijkheden om door vaccinatie of preventie de ziektelast te verminderen?
  7. Wordt met de keuze voor deze vaccinatie op dit moment een (potentieel) urgent volksgezondheidsbelang gediend?

 

 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Uitvoeringsregels_RVP_2014/Inhoud/Inleiding

 

Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat aan 5 van deze 7 criteria niet of niet volledig wordt voldaan. Zie het volledige rapport hieronder:

http://www.natuurgeneeskundeinbalans.nl/media.htm

 

 

https://worldthechanges.wordpress.com/tag/cervarix/

 

 

 

Aantal artsen boycot HPV-vaccinatie

Enkele artsen en verpleegkundigen in Noord-Brabant en Zeeland weigeren HPV-vaccinaties te geven tegen baarmoederhalskanker. Ze riskeren daardoor sancties van de GGD.

De GGD’s beraden zich op maatregelen tegen de medici. Met de weigering van de GGD-artsen om de inenting in opdracht van hun eigen GGD’s te verzorgen, laait opnieuw de discussie op over de veiligheid van het vaccin.

Bijwerkingen
De betrokken artsen en verpleegkundigen willen meisjes niet vaccineren tegen baarmoederhalskanker  omdat ze vinden dat er te weinig ervaring is opgedaan met het gebruikte Cervarix-vaccin . Ze denken dat de kans op bijwerkingen groot is.

http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/algemeen/aantal-artsen-boycot-hpv-vaccinatie/

 

 

Inkoop Cervarix tegen het licht:

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/128578/Inkoop-Cervarix-tegen-het-licht.htm

 

 

In 2008 spendeerde Merck $93 miljoen dollar om het HPV-vaccin Gardasil op de markt te brengen. De conclusie dat dit vaccin baarnoederhalskanker zou voorkomen, is in de klinische onderzoeken NOOIT bereikt. 

In 2008 Merck spent $93 million dollar to market Gardasil as a vaccine that prevented cervical cancer; a conclusion their clinical trials never reached.

 

Zie ook:  file:///C:/Users/Annelies/Downloads/Gardasil-en-Cervarix1.pdf

 

20-02-2009:

SLIEDRECHT – Een christelijke levensstijl biedt de beste bescherming tegen seksueel-overdraagbare aandoeningen. Daaronder vallen ook virale infecties die kunnen leiden tot baarmoederhalskanker.
Dat is de gezamenlijke boodschap van drie huisartsen uit de gereformeerde gezindte: Jan Baan uit Rijssen, Jaap Huisman uit Opheusden en Jan Spaan uit Sliedrecht. Zij maken hun punt naar aanleiding van de start van de inentingscampagne tegen baarmoederhalskanker die dezer dagen van start gaat of al is begonnen.
Alle meisjes die geboren zijn in de jaren 1993, 1994, 1995 en 1996 hebben een uitnodiging ontvangen voor een gratis vaccinatie. Vanaf september dit jaar krijgen meisjes vanaf 12 jaar een uitnodiging voor de prik, die door de regionale of stedelijke GGD’en wordt gegeven. Het gaat om drie vaccinaties die binnen een halfjaar worden toegediend.

De prik heeft in medische kringen geleid tot veel discussie. Baan noemt dit opmerkelijk. „Vaccinatie riep altijd kritische reacties op in de protestants-christelijke en alternatieve hoek. Nu reageert ook het medische circuit zelf terughoudend, vooral omdat er nog veel onduidelijk is. Bijvoorbeeld over de vraag of het vaccin echt baarmoederhalskanker voorkomt. Ook zijn er zorgen dat de prik leidt tot een verminderde deelname aan het bevolkingsonderzoek tegen baarmoederhalskanker voor vrouwen van 30 jaar en ouder.”

De drie huisartsen zijn ervan overtuigd dat een christelijke levensstijl de beste bescherming biedt tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Ook virale infecties die in zeldzame gevallen kunnen leiden tot baarmoederhalskanker behoren daartoe. Huisman: „Meisjes en vrouwen die eerbaar leven en geen seksuele contacten hebben vóór het huwelijk lopen vrijwel geen risico. Voor huwelijkspartners die elkaar trouw zijn, geldt hetzelfde. Probleem kan wel zijn dat een meisje niet weet wat haar vriend ooit heeft uitgespookt. Maar als je elkaar goed kent, weet je wat je aan elkaar hebt, ook als het gaat om deze dingen.”

Baarmoederhalskanker komt in de gereformeerde gezindte veel minder voor dan daarbuiten, is de overtuiging van Huisman. „Ik draai nu twintig jaar mee als huisarts in Opheusden. Per jaar doe ik zo’n 200 tot 300 uitstrijkjes. In al die jaren heb ik maar twee of drie keer een geval van baarmoederhalskanker meegemaakt. In deze populatie wordt redelijk trouw met elkaar geleefd. Als er al sprake is van seksuele ontsporingen, dan gaan ze niet naar de stad om daar seksueel overdraagbare virussen op te halen.”

Spaan: „Het risico is gerelateerd aan bepaald gedrag. Het zou vreemd zijn als je je kinderen verbiedt naar de disco te gaan en toch alvast gehoorbeschermers voor ze koopt.”

Vragen

Kreeg Huisman nogal wat vragen naar aanleiding van de inentingscampagne –er belden niet alleen moeders maar ook oma’s hoe de Opheusdense arts tegen de prik aankijkt– de andere twee collega’s hoefden nauwelijks vragen te beantwoorden.

Hoe de artsen er zelf instaan? Twee van hen hebben dochters in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. „Die laten wij niet vaccineren.” De derde zou het niet doen als hij een dochter had van deze leeftijd. Spaan: „Dat gaat dan alleen om deze vaccinatie. Inenting tegen andere ziekten is mijns inziens van een andere orde.”

Baan: „Mensen moeten niet het zwaarst laten wegen wat de dokter wel of niet doet. Niet wat hij zegt, moet leiddraad zijn. Gods Woord geeft aan hoe onze levenswandel moet zijn.”

http://www.refdag.nl/mobile/christelijke_levensstijl_biedt_beste_preventie_1_312805

 

 

vrijdag 31 januari 2014
HPV-vaccinatie: vier jaar later

© Alexander Raths Het is inmiddels vier jaar geleden dat de eerste meisjes werden gevaccineerd tegen baarmoederhalskanker. Sinds januari 2014 krijgen meisjes onder de dertien nog maar twee in plaats van drie prikken. Wat is er in tijd nog meer veranderd? VROUW sprak met Marina Conyn van het RIVM.
Meisjes krijgen in het jaar dat ze dertien worden een uitnodiging voor de HPV-prikken. In de eerste helft van het jaar krijgen de tienermeisjes de eerste prik en de tweede prik volgt na zes maanden. Bijna honderdduizend meisjes krijgen dit jaar een uitnodiging voor het vaccin. Conyn schat dat ongeveer zestig procent komt opdagen. “In het begin lag de opkomst onder de vijftig procent, maar inmiddels is het redelijk stabiel en komt jaarlijks zestig procent de prik halen.”
Negatieve publiciteit
Conyn wijt de lage opkomst, in de beginperiode, aan de negatieve publiciteit die het vaccin kreeg bij de invoering. Er zouden veel haken en ogen zitten aan deze HPV-prik, veel ouders wisten zich geen raad en er waren zelfs artsen die weigerden om meisjes in te enten. “Het is betreurenswaardig. We gaan natuurlijk niet zomaar met een vaccin in de weer. Er is eerst uitvoerig onderzoek gedaan en de Gezondheidsraad heeft toestemming gegeven. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar.”
Lange termijn
Wat nog steeds veel ouders weerhoudt van de vaccinatie, zijn de mogelijke bijwerkingen. Conyn bevestigt dat er klachten optreden na het halen van het vaccin. “Meisjes kampen vaak met een dikke, pijnlijke arm, misselijkheid en vallen vaak flauw. Wel zijn deze bijwerkingen van korte duur.” Net als vier jaar geleden is over de effecten op lange termijn nog niet veel duidelijk. “Er is uitvoerig onderzoek gedaan, maar het is en blijft een nieuw vaccin. We kunnen niet in de toekomst kijken en mogelijke bijwerkingen kunnen we op dit moment niet uitsluiten, maar we blijven de effectiviteit en veiligheid heel nauwkeurig monitoren."
Antistoffen
Het HPV wordt in de meeste gevallen overgebracht door seksueel contact. De vaccinatie beschermt tegen twee typen van het virus. Samen veroorzaken deze twee typen 70 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker. Volledige bescherming geeft het niet. Er is nog steeds een kans op baarmoederhalskanker. Zowel over de duur als de mate van bescherming is tevens nog niets bekend. “Uit de meest recente onderzoeken weten we dat er na tien jaar nog steeds antistoffen in het lichaam aanwezig zijn. Mocht in de toekomst blijken dat de antistoffen afnemen, dan kun je gewoon een herhalingsprik halen, maar hier ga ik niet vanuit.”
Meer inentingen
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer zeshonderd vrouwen baarmoederhalskanker. Conyn hoopt dan ook dat er in de toekomst meer meisjes zijn die zich laten inenten. “Het is niet verplicht om je te laten inenten en iedereen moet zelf een beslissing nemen, maar wij zijn ervan overtuigd dat we met deze vaccinatie veel baarmoederhalskanker kunnen voorkomen.”

Feiten-overzicht:

http://sanevax.org/wp-content/uploads/2011/04/03.27.11-HPV-Vaccine-Fact-Sheet121.pdf

 

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm186957.htm